bakirkoy avukat burosu

Bakırköy Avukat Bürosu – BAL Hukuk Bürosu

BAL Hukuk Bürosu Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi Nivo Ataköy B Blok D.99 Bakırköy İstanbul adresinde profesyonel avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Bakırköy Avukat Bürosu tavsiyeleri arasında hukuk büromuz tercih edilecek avukatlık büroları arasındadır. Türkiye’de uyuşmazlıkların “dava” yoluyla giderilmesi çok uzun zaman almaktadır. Doğal olarak müvekkiller ile avukatlar arasındaki ilişki çok uzun bir zaman devam edecektir. Hukuk büromuzun …

Bakırköy Avukat Bürosu – BAL Hukuk Bürosu Devamı »

istinaf

Ceza Muhakemesinde Istinaf Kanun Yolu

Özet Ceza muhakemesi hukukunda kanun yolları oldukça önemli bir yere sahiptir. Taraflar açısından hayati önem taşıyan ceza mahkemesi kararlarının denetlenebilir ve yeniden değerlendirilebilir olması adaletin sağlanmasında mühim bir araçtır. Bu çalışmada ceza muhakemesi kanun yollarından biri olan İstinaf incelenmiştir. istinaf kanun yolu, ilk derece mahkemelerince verilen kararların denetimini ve yeniden incelenmesini sağlayan mercidir. Yazının ilk …

Ceza Muhakemesinde Istinaf Kanun Yolu Devamı »

avukat yukumlulugu

Avukat Müvekkil İlişkisinden Kaynaklanan Avukat Yükümlülüğü

Birinci Bölüm – Avukatlık Sözleşmesi ve Yükümlülük Kavramı I. Avukatlık Sözleşmesi Nedir? Avukatlık sözleşmesi, iki tarafa borç yükleyen ve iş görmeyi konu edinen bir sözleşmedir. Bu sözleşme vekalet sözleşmesine çok benzemesine rağmen kendine özgü (sui generis) bir sözleşmedir. 1 Avukatlık Kanunu 163.maddeye göre; ‘’Avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenir. Avukatlık sözleşmesinin belli bir hukukî yardımı ve meblâğı …

Avukat Müvekkil İlişkisinden Kaynaklanan Avukat Yükümlülüğü Devamı »

kira-tahliye

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası

IV. Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Özel Hükümlerine Göre İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası 1)- İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası Açılabilmesi İçin Gereken Şartlar Kiracının kira sözleşmesinde asli borcu olan kira bedelini kararlaştırılan tarihlerde ödememesi nedeniyle birden fazla kez ihtar alması konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerini sona erdirme sebebi olarak düzenlenmiştir. İki …

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası Devamı »

kira-tahliye-davasi

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Davası

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri Kapsamında Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedenine Dayalı Tahliye Davaları Konut ve çatılı işyeri kiralarında Türk Borçlar Kanunu’ndaki hükümler kiracıyı korumaya dayalı olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple kiraya verenin kiracıyı tahliye etmesi için olan sebepler kanunda sınırlı sayıdadır. Kiracının kira borcunu ödememesi sebebiyle açılabilecek iki türlü tahliye davası söz konusudur. Biri feshin …

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Davası Devamı »

seizure in turkey - elkoyma nedir? elkoyma itiraz avukat

Elkoyma

Birinci Bölüm; Genel Elkoyma I. Elkoyma Nedir? Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinde elkoyma; “suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği veya müsadereye tâbi olduğu için, bir eşya üzerinde, rızası olmamasına rağmen, zilyedin tasarruf yetkisinin kaldırılması işlemi” şeklinde tanımlanmıştır. Elkoyma, önleme amaçlı el koyma ve adli el koyma olarak ikiye ayrılır. Bizim burada inceleyeceğimiz …

Elkoyma Devamı »

Enerji Şartı Antlaşması Kapsamında Yatırımların Korunmasına İlişkin Esaslar

I. Enerji Şartı Antlaşması Hakkında Enerji Şartı Antlaşması (Energy Charter Treaty) 17 Aralık 1994 tarihinde Lizbon’da imzalanmıştır. EŞA, enerji sektöründe uluslararası yatırımların korunması için düzenlenen çok taraflı ilk belge olarak uluslararası hukukta önemli bir yere sahiptir. Enerji Şartı Antlaşması, Türkiye tarafından 17 Aralık 1994 tarihinde imzalanmıştır. Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihai Senedi, Enerji Şartı Antlaşması ve Ekini …

Enerji Şartı Antlaşması Kapsamında Yatırımların Korunmasına İlişkin Esaslar Devamı »

Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanmasında Muhtemel Uyuşmazlıkların Önlenmesi

I. Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Ticari Sözleşmeler “Ticaret”, kelime anlamı ile ürün,mal vb. Alım satımı, kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği anlamına gelmekle birlikte terim olarak; üretici ve tüketici arasında mal ve hizmetlerin el değiştirmesi işlemi anlamına gelir. “Uluslararası ticaret”, farklı ülkelerde ikametgahı, iş merkezi veya mutat meskeni olan ya da farklı devletlerin vatandaşlığına sahip olan gerçek …

Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanmasında Muhtemel Uyuşmazlıkların Önlenmesi Devamı »

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Koruma Tedbirleri

Özet 6284 Sayılı Kanun’da şiddete uğrayan bireylerin korunması için tedbir kararları düzenlemiştir. Bu tedbirler geçici hukuki korumadır. Şiddet mağduru için verilen tedbirler koruyucu tedbir kararları, şiddet uygulayan hakkında verilen tedbirler önleyici tedbir kararlarıdır. Tedbir kararlarında basit ve hızlı bir şekilde inceleme yapılıp karar verilmektedir. Yazımızda öncelikle şiddetin türlerini, daha sonra 6284 Sayılı Kanun’un amacı ve …

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Koruma Tedbirleri Devamı »

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu

I. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kavramı ve Niteliği Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu genel olarak, TTK’nın İkinci Kitabı’nın ( Ticaret Şirketleri) Dördüncü Kısmının (Anonim Şirket) İkinci Bölümü’nde düzenlenmiştir. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun hukuki sorumluluğı TTK m. 549 – 563 hükümleri arasında; cezai sorumluluklar ise TTK m. 562’de düzenlenmiştir. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu anonim şirketin yasal ve …

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Devamı »

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Birinci Bölüm – Birlikte Mülkiyet I. Mülkiyet Kavramı Ortaklığın Giderilmesi Davaları | Mülkiyet hakkı, hakkın sahibine eşya üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkilerini verir. Herkese karşı ileri sürülebilen ve konusu eşya olan sınırsız bir ayni haktır. (KÖROĞLU, Anıl, Medeni Usul Hukuku Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Davası, 2020, İstanbul, s.3.) Mülkiyet hakkı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda temel …

Ortaklığın Giderilmesi Davaları Devamı »

Deportation Decision in Turkey

Sınır Dışı Etme – Deport – Kararı ve Yargı Yolu

I. Sınır Dışı Etme – Deport – Kararı Nedir? Sınır dışı etme kararı , 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (YUKK) Yabancılar başlıklı ikinci kısmının “Sınır Dışı Etme” başlıklı dördüncü bölümünde, 52 ila 60. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiler yabancı olarak kabul edilir. Türkiye’de bulunan yabancı kişi için …

Sınır Dışı Etme – Deport – Kararı ve Yargı Yolu Devamı »

İdari Gözetim Kararı

İdari gözetim kararı , hakkında sınır dışı kararı verilmiş veya uluslararası koruma başvurusu yapmış yabancılar hakkında kanundaki şartlar altında karar verilebilen, geri gönderme merkezlerinde tutularak özgürlüklerinden yoksun kalmalarına sebep olan bir idari tedbirdir. Yazımda öncelikle idari gözetim kararının hukuki niteliğini, özelliklerini ve kararın alınma sebeplerini inceledim. Daha sonra idari gözetim kararını kimin verdiğine, süresinin en …

İdari Gözetim Kararı Devamı »

Avukatlık Ücreti

Avukatlık Ücreti Nedir? Avukatlık bir meslek olup, avukatlık faaliyeti olarak sunulan hizmetler ücrete tabidir. Avukatın sunduğu her türlü hizmet; bilgi, birikim, mesai ve çalışmasının ürünüdür.Avukatın hizmet sunduğu kişiye “iş sahibi” ya da bizim de tercih ettiğimiz ifadesiyle “müvekkil” (vekil eden) denilir. İş sahibinin / müvekkilin avukata hizmetlerinin karşılığında ödediği ücrete ise avukatlık ücreti denilmektedir. Avukatlık …

Avukatlık Ücreti Devamı »

arrest-lawyer

Tutuklama

Özet Tutuklama, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 ila 108’inci maddeleri arasında düzenlenen, suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişinin sahip olduğu hürriyetin, kaçmasını veya delilleri karartmasını engellemek amacıyla kısıtlanmasını doğuran bir koruma tedbiridir. Kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkının en büyük kısıtlaması olduğundan çok sıkı şartlara bağlıdır. Yazımızda, öncelikle koruma tedbiri ve tutuklamanın ne olduğunu, daha sonra …

Tutuklama Devamı »

Avukat Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Avukat seçerken nelere dikkat etmeliyim? En iyi avukat nasıl anlaşılır? Avukat seçiminde hangi tavsiyeler değerlidir? Şeklindeki sorular kişisel görüşlere ve deneyimlere göre değişkenlik gösterebilir. Yazılanlar yazarın kişisel görüşlerine ve deneyimlerine dayanmaktadır. İletişim ve Uyum Sizin için en iyi avukat, en iyi iletişim ve uyum sağlayabildiğiniz avukattır. İletişim ve uyum ilk olarak gözetmeniz gereken kriterlerdir. Türkiye’de …

Avukat Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim? Devamı »

Avukatlık Mesleği Hakkında

Türkiye’de Avukat Olma Şartları Avukatlık mesleği hakkında. Türkiye’de avukat olmak için yasal şartlar vardır. Bu şartlar Avukatlık Kanunu’nun 3. maddesinde sıralanmıştır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türk hukuk fakültelerinin birinden veya yabancı ülke hukuk fakültelerinden mezun olup, Hukuk Fakültesinden mezun olup Türk hukuk fakültelerinin programlarına göre eksik olanlar. sınavları başarıyla geçmek, Stajını tamamlamış ve staj bitirme …

Avukatlık Mesleği Hakkında Devamı »

real-estate-cases

Tapu İptal ve Tescil Davaları

Taşınmaz / Gayrimenkul Nedir? Tapu iptal ve tescil davaları konusunda bilgi sahibi olabilmek için öncelikle bilinmesi gerekenler şu şekildedir; Taşınmaz (gayrimenkul); bir yerden başka bir yere götürülemeyen, taşınabilir olmayan, taşınmayan şeklinde tanımlanmaktadır. Hukuki terim olarak ise taşınmaz; arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler olarak ifade …

Tapu İptal ve Tescil Davaları Devamı »

Konut ve İşyeri Kiralarının Artması Nedeniyle Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarının Artması Nedeniyle Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde ve tüm Türkiye genelinde inşaat sektöründe meydana gelen duraksama, büyük kentlerde yabancıların taşınmaz yatırımı yolu ile vatandaşlık kazanma talebi, plansız göç, üniversite sayılarının artması ve üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacı, enflasyonda meydana gelen artışlar nedenleriyle konut ve işyeri kiralarının …

Konut ve İşyeri Kiralarının Artması Nedeniyle Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar Devamı »

Limited Şirket

Özet Limited şirket, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketidir. Fakat aynı zamanda kollektif şirkete de yakınlaştırılmış ve karma bir yapıya sahiptir. Ülkemizde en çok limited şirket bulunmaktadır ve bu bakımdan özelliklerinin ve yapısının bilinmesi çok önemlidir. Bu yazıda öncelikle limited şirket kavramı, bulunması zorunlu olan unsurlarını ve anonim şirketle olan farklarını incelenmiştir. Daha sonra limited …

Limited Şirket Devamı »

Avukat Seçiminde Tavsiyeler

Avukat Seçiminde Tavsiyeler; herkesin kişisel kriterlerine, hayat tecrübelerine göre değişebilir. Biz de bu yazımızda avukat seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara değindik. Avukatlık Mesleği Hakkında Avukat, hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uyun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, …

Avukat Seçiminde Tavsiyeler Devamı »