Ticaret Hukuku

Hukuki sorunlarınızın çözümü için ihtiyaç duyduğunuz avukatlık hizmetlerini sunuyoruz.

Ticaret Hukuku Genel Bakış

Ticaret Hukuku alanında avukatlarımız ticari faaliyetlerinizin özellikle Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuatta düzenlenen hükümlere uygun olması için hizmet sunar. 

Sektörünüze uygun olarak muhtemel ticari uyuşmazlıkların önüne geçilmesi, ticari faaliyetlerinizden doğan davalarınızın takibi avukatlarımız tarafından sağlanır. 

Ticari Sözleşmeler ve Ticari Belgeler

Ticari faaliyetlerinizde ortaya çıkabilecek risklerin en aza indirgenmesi için öncelikle işletmenizde kullanılan sürekli evrakların hukuka uygun olarak düzenlenmesi yerinde olacaktır. 

Avukatlarımız hukuki danışmanlık hizmetimiz ile ticari faaliyetlerinizde sürekli olarak veya sıklıkla kullandığınız matbu; fatura, irsaliye, mal alım satım sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, teslim alma belgeleri gibi belgelerinizi hukuka uygun olup olmadığı konusunda denetim sunar. 

İşletme faaliyetlerinizde sıklıkla karşılaştığınız ve avukatlarımızın tecrübeleri, uygulamadaki sektörel hukuki sorunlar da gözetilerek uygulamalarınız konusunda hukuki destek ve tavsiye sağlıyoruz.

Uyuşmazlığın doğmadan önlenmesi ticari faaliyetlerin sekteye uğramaması, istikrar ve güven ortamı için çok önemlidir. Bu konuda yapılması zorunlu olan en önemli husus sözleşmelerinizin avukat desteği ile hazırlanması, denetlenmesi ve incelenmesi olacaktır.

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Haksız Rekabet

Türk Ticaret Kanunu ticarette haksız rekabetin önlenmesine ilişkin çok önemli hükümler getirmektedir. 

Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ve ticari uygulamalar hem hukuki sorumluluğu hem de cezai sorumluluğu doğuracaktır. 

Ticaret hukuku alanında uzman avukatlarımız haksız rekabete neden olan eylemlerde bulunan ticaret şirketleri veya tacirlere karşı hukuki ve cezai yaptırımlar konusunda müvekkillerine destek sağlamaktadır.

Asliye Ticaret Mahkemeleri

Asliye Ticaret Mahkemeleri Türk Ticaret Kanunu’na göre mutlak veya nisbi ticari davalara bakmakla görevli mahkemelerdir. 

Ticari dava değerinin beş yüz bin Türk Lirası’na kadar olması durumunda tek hakim görev yapar. Bu davalarda basit yargılama usulü uygulanır.

Beş yüz bin Türk Lirası üzerindeki davalarda ise bir başkan ve iki üye hakimden oluşan heyet tarafından yargılama yürütülür. Bu davalarda ise yazılı yargılama usulü uygulanır. 

Ticari Davalar

Türkiye’de görülen ticari davalar çok uzun yıllar sürebilmektedir. Usul kanunlarındaki emredici düzenlemeler, dava dosyalarında yerine getirilmesi gereken ara kararların takip edilmemesi, kurumların mahkemelere göndermesi gereken belgeleri geç göndermeleri veya göndermemeleri, bilirkişi raporlarının geç düzenlenmesi gibi hususlar davaların uzamasına neden olabilmektedir. 

Ticaret hukuku alanında uzman avukatlarımız bilgi, tecrübe ve özverili çalışma sistemleri sayesinde davaların daha az maliyet ile ve daha hızlı çözümlenmesine olanak sağlar. 

Ticaret hayatındaki belirsizliklerin işletmenizin faaliyetini olumsuz etkilememsi için ticari davalarınızda avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

Ticaret Hukuku Yayınlarımız

BAL Hukuk Bürosu ihtiyaç duyduğunuz avukatlık hizmetini sunmaktadır.

BAL Hukuk Bürosu hukuki sorunların çözülmesi için ihtiyaç duyduğunuz avukatlık hizmetlerini sunmaktadır.

BAL Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu hukukun her alanında hizmet sunmaya çalışıyoruz. Avukatlarımız çalışma alanlarında uzman bilgi ve deneyime sahiptir. – Avukatlar ve Takım

Müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu tüm hukuk alanlarında hizmet sunmaktayız. Kategorize edilmiş çalışma alanlarımızın tümünü inceleyin. – Çalışma Alanları

BAL Hukuk Bürosu avukatları sunduğu tüm avukatlık hizmetlerinde kanunların ve meslek örgütümüzün kurallarına ve hukuk büromuzun temel ilkelerine uygun olarak hareket eder. – Bilgi Edinin

Hukuk büromuzun avukatları tarafından kaleme alınan yayınlarımızı inceleyin. – Yayınlar | Hukuki sorununuzun çözümü için ; sıkça sorulan sorular bölümümüze , avukata sor sayfamıza göz atın.

+90 212 941 06 27
İnfo@ballawoffice.com
whatsApp

İletişime geçin.