Kurumsal Çalışma Alanları

Geniş çaplı hukuki çalışma alanları

İdare Hukuku

Vatandaşların ve yabancıların devlet ve kamu kurumları ile olan ilişkilerinden doğan tüm ihtilaflarda hukuki hizmet sunuyoruz.

Bilgi Edinin

Ticaret Hukuku

Ticaret şirketlerinin ve gerçek kişi tacirlerin ticari faaliyetlerinden doğan tüm hukuki ilişkilerinde hizmet sunuyoruz.

Bilgi Edinin

Şirketler Hukuku

Anonim şirketlerin, limited şirketlerin, kooperatiflerin, adi iş ortaklıklarının ve konsorsiyum ortaklıklarının hukuki süreçlerinde hizmet sunuyoruz.

Bilgi Edinin

İcra ve İflas Hukuku

Alacaklarınızın tahsil edilmesi ve icra ve iflas hukukundan kaynaklanan tüm hukuki işlemlerinin takibini sağlıyoruz.

Bilgi Edinin

Sigorta Hukuku

Sigorta şirketleri ile aranızda oluşan ihtilafların çözümü için etkin ve hızlı çözümler üretiyoruz.

Bilgi Edinin

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası mal tedarikinden veya uluslararası diğer ticari faaliyetlerinizden doğan uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynuyoruz.

Bilgi Edinin

Marka ve Patent Hukuku

Marka, patent, faydalı model ve diğer sınai haklarınız ile ilgili hukuki konularda hizmet sunuyoruz.

Bilgi Edin

Taşıma ve Lojistik Hukuku

Demiryolu, denizyolu, havayolu veya karayolu taşıma faaliyetlerinizden doğan hukuki konularda ve uyuşmazlıkların çözümünde hizmet sunuyoruz.

Bilgi Edin

Vergi Hukuku

Vergi hukukundan doğan uyuşmazlıklarınızın çözümü için hukuki hizmet sunuyoruz.

Bilgi Edinin