İş Hukuku

Hukuki sorunlarınızın çözümü için ihtiyaç duyduğunuz avukatlık hizmetlerini sunuyoruz.

İş Hukuku Genel Bakış

İş Hukuku , işçi ile işveren arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen kurallar bütünü olarak kabul edilebilir. 

İş hukukunda işçi ile işveren arasındaki güç dengesinin dengelenmesi için İş Kanunu’nda ve başkaca kanunlarda emredici düzenlemeler getirilmiştir. Bir kısım iş ilişkileri ise farklı kanunlarda düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu’nda, Deniz İş Kanunu’nda, Basın İş Kanunda farklı iş ilişkilerine dair hükümler yer almaktadır. 

Emredici düzenlemelere aykırı davranışlarda geçersizlik, hükümsüzlük, idari veya cezai yaptırımlar söz konusu olabilecektir. 

İş Sözleşmesi

İş sözleşmesi işçi ile işveren arasındaki hukuki ve fiili ilişkiyi düzenleyen bağlayıcılığı olan sözleşme türüdür. 

Kanunda kısaca bir kişinin (işçinin) emir ve talimat ile iş görmesi, diğer tarafın ise (işveren) bu işin görülmesi için ücret ödemesi ilişkisi olarak tanımlanmıştır.

İş sözleşmeleri, süresine göre belirli süreli ve belirsiz süreli olarak ayrılmaktadır. İş sözleşmeleri kural olarak belirsiz sürelidir. Ancak istisnai durumlarda belirli süreli iş sözleşmesi yapılması da mümkündür.

İş İlişkisi

Mevzuatımızda iş ilişkisinin özel olarak düzenlendiği ve emredici kurallar mevcuttur. 

İş hukukundan kaynaklanan iş ilişkisinden bahsederken öncelikle İş Kanunu’nu incelemek yerinde olur. 

  • Alt işveren ilişkisi
  • Ücret
  • Çalışma Süreleri
  • Yıllık İzin
  • İşyeri iç yönetmeliği ve işyeri uygulamaları
  • İş Akdinin sona ermesi
  • Fesih nedenleri
  • İş Güvencesi

İş ilişkisinin önemli konuları arasındadır. 

İş Sözleşmesinin Feshi ve Tazminatlar

İş ilişkisinin sona ermesi İş Kanunu’nda özel hükümler ile düzenlenmiştir.

İş ilişkisi ikale (karşılıklı anlaşma yoluyla fesih), ölüm, bildirimsiz fesih, bildirim yoluyla fesih, emeklilik, işyerinin devri, belirli süreli iş sözleşmesinin süresinin bitmesi veya amacın sona ermesi, askerlik nedeniyle fesih, evlilik nedeniyle fesih gibi nedenler ile sona erebilir.

İş ilişkisinin sona ermesine bağlı olarak kıdem tazminatı, ihbar tazminatı , kötüniyet tazminatı , boşta geçen süre tazminatı , işe başlatmama tazminatları söz konusu olabilecektir.

İşçilik Alacakları Davaları

İşverenin işçiye ödemekle yükümlü olduğu ücret, yol ücreti, yemek ücreti, asgari geçim indirimi, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, haftalık tatil ücreti,  fazla mesai ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, prim alacağı ücretlerinin ödememesi halinde, işçi iş mahkemesinden alacaklarının ödenmesini dava edebilir. 

İş Kazası

İşçinin iş yerinde veya çalışma sırasında meydana gelen kazalara iş kazası olarak tanımlanır.

Hizmet Tespiti Davaları

İşçinin işe giriş bildirgesinin yani işe başladığı tarihin Sosyal Güvenlik Kurumu’na hiç veya geç bildirilmesi söz konusu olduğu takdirde sigortalılık durumu hizmet tespit davası ile düzeltilecektir.

İşçilik alacakları için açılan davalarda işçinin sigorta girişi yapılmamış ise bu durumda İş mahkemesi hizmet tespit davası açılması için işçiye süre verebilir. Hizmet tespit davasının sonuçlanması bekletici mesele yapılabilir. 

Hizmet tespit davaları ile ilgili detaylı bilgi için İş hukuku kategorisinde yayınladığımız yazılarımızı inceleyebilirsiniz.  

İş Hukuku Arabuluculuk

İşçi alacaklarına dair dava açılmadan önce zorunlu arabuluculuk başvurusu yapılması gerekir. Aksi takdirde açılan davanın usulden reddine karar verilecektir. 

Bununla birlikte işçilik alacaklarının ihtiyari arabuluculuk ile çözümlenmesi de mümkündür. 

BAL Hukuk Bürosu ; “iş hukuku” alanında ihtiyaç duyduğunuz avukatlık hizmetini sunmaktadır.

BAL Hukuk Bürosu ; iş hukuku alanının konusuna giren iş kazaları davaları , işçilik alacakları davaları , arabuluculuk görüşmeleri ve başvuruları gibi tüm konularda hizmet sunmaktadır.

BAL Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu hukukun her alanında hizmet sunmaya çalışıyoruz. Avukatlarımız çalışma alanlarında uzman bilgi ve deneyime sahiptir. – Avukatlar ve Takım

Müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu tüm hukuk alanlarında hizmet sunmaktayız. Kategorize edilmiş çalışma alanlarımızın tümünü inceleyin. – Çalışma Alanları

BAL Hukuk Bürosu avukatları sunduğu tüm avukatlık hizmetlerinde kanunların ve meslek örgütümüzün kurallarına ve hukuk büromuzun temel ilkelerine uygun olarak hareket eder. – Bilgi Edinin

Hukuk büromuzun avukatları tarafından kaleme alınan yayınlarımızı inceleyin. – Yayınlar | Hukuki sorununuzun çözümü için ; sıkça sorulan sorular bölümümüze , avukata sor sayfamıza göz atın.

+90 212 941 06 27
İnfo@ballawoffice.com
whatsApp

İletişime geçin.