Gayrimenkul Hukuku

Hukuki sorunlarınızın çözümü için ihtiyaç duyduğunuz avukatlık hizmetlerini sunuyoruz.

Gayrimenkul Hukuku Genel Bakış

Türkiye’de gayrimenkullerin aynına (irtifak, ipotek, mülkiyet ) hakkına ilişkin sözleşmeler kural olarak Tapu Müdürlüğü’nde ya da Noterlerde düzenlenme şeklinde resmi memur önünde yapılmak zorundadır. 

Taşınmazlarla ilgili satış sözleşmelerinin, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin, barter sözleşmelerinin, devre mülk sözleşmelerinin genelde adi yazılı sözleşme ile devredilmeye çalışıldığı görülmektedir. 

Uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunun hukuki danışmanlık alınmadan yapılan hukuki işlemlerden kaynaklanmaktadır. 

Gayrimenkullere ilişkin yapacağınız hukuki işlemlerde gayrimenkul hukuku alanında uzmanlığa sahip avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz. 

Hukuki  danışmanlık hizmetimizin kapsamı ve içeriği konusunda bilgi alabilirsiniz. 

Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkuller ile ilgili sıklıkça karşılaşılan davalar genelde şu şekildedir : 

 • Ortaklığın giderilmesi davaları ( İzale-yi Şuyu davaları)
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • Sözleşmeden doğan tapu iptal ve tescil davaları
 • Vekaletname görevinin kötüye kullanılması nedenine dayanan tapu iptal ve tescil davaları
 • Muris muvazaasına dayanan tapu iptal ve davaları
 • İnançlı temlik nedenine dayanan tapu iptal ve tescil davaları
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayanan tapu iptal ve tescil davaları
 • Tasarrufun iptali nedenine dayanan davalar
 • Adi ortaklık nedenine dayanan tapu iptal ve tescil davaları
 • Türk Medeni Kanunu’nun 240’ıncı maddesi nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davaları
 • Önalım (Şufa davaları)
 • Arsa payı düzeltim davaları
 • İdare mahkemelerinin konusuna giren davalar
 • Kamulaştırmasız el atma
 • Kamulaştırma davaları
 • Acele kamulaştırma
 • Tapu tahsis belgesine dayanan gayrimenkul davaları
 • Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanılması
 • Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti
 • Tapusuz Taşınmaz Tescili
 • Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini
 • Tapu Kaydında Düzeltim

Gayrimenkule ilişkin her türlü dava gayrimenkul hukukunda uzman avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

Gayrimenkul Hukuku Yayınlarımız

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası

IV. Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Özel Hükümlerine Göre İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası 1)- İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası Açılabilmesi İçin Gereken Şartlar Kiracının kira sözleşmesinde asli borcu olan kira bedelini kararlaştırılan tarihlerde ödememesi nedeniyle birden fazla…
Devamını Oku

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Davası

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri Kapsamında Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedenine Dayalı Tahliye Davaları Konut ve çatılı işyeri kiralarında Türk Borçlar Kanunu’ndaki hükümler kiracıyı korumaya dayalı olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple kiraya verenin kiracıyı tahliye etmesi için olan sebepler…
Devamını Oku

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Birinci Bölüm – Birlikte Mülkiyet I. Mülkiyet Kavramı Ortaklığın Giderilmesi Davaları | Mülkiyet hakkı, hakkın sahibine eşya üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkilerini verir. Herkese karşı ileri sürülebilen ve konusu eşya olan sınırsız bir ayni haktır. (KÖROĞLU, Anıl, Medeni Us…
Devamını Oku

Tapu İptal ve Tescil Davaları

Taşınmaz / Gayrimenkul Nedir? Tapu iptal ve tescil davaları konusunda bilgi sahibi olabilmek için öncelikle bilinmesi gerekenler şu şekildedir; Taşınmaz (gayrimenkul); bir yerden başka bir yere götürülemeyen, taşınabilir olmayan, taşınmayan şeklinde tanımlanmaktadır. Hukuki terim olarak ise ta…
Devamını Oku

BAL Hukuk Bürosu ihtiyaç duyduğunuz “gayrimenkul avukatı” hizmetini sunmaktadır.

BAL Hukuk Bürosu avukatları gayrimenkul hukukunun alanına giren tüm uyuşmazlıklarda danışmanlık ya da uyuşmazlık çözümü için dava hizmeti sunmaktadır.

Gayrimenkul hukuku alanıyla ilgili avukatlık büromuz “Gayrimenkul / Taşınmaz Satın Alırken Danışma ve Avukatlık Hizmeti” sunmaktadır.

BAL Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu hukukun her alanında hizmet sunmaya çalışıyoruz. Avukatlarımız çalışma alanlarında uzman bilgi ve deneyime sahiptir. – Avukatlar ve Takım

Müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu tüm hukuk alanlarında hizmet sunmaktayız. Kategorize edilmiş çalışma alanlarımızın tümünü inceleyin. – Çalışma Alanları

BAL Hukuk Bürosu avukatları sunduğu tüm avukatlık hizmetlerinde kanunların ve meslek örgütümüzün kurallarına ve hukuk büromuzun temel ilkelerine uygun olarak hareket eder. – Bilgi Edinin

Hukuk büromuzun avukatları tarafından kaleme alınan yayınlarımızı inceleyin. – Yayınlar | Hukuki sorununuzun çözümü için ; sıkça sorulan sorular bölümümüze , avukata sor sayfamıza göz atın.

+90 212 941 06 27
İnfo@ballawoffice.com
whatsApp

İletişime geçin.