Şirketler Hukuku

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu

I. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kavramı ve Niteliği Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu genel olarak, TTK’nın İkinci Kitabı’nın ( Ticaret Şirketleri) Dördüncü Kısmının (Anonim Şirket) İkinci Bölümü’nde düzenlenmiştir. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun hukuki sorumluluğı TTK m. 549 – 563 hükümleri arasında; cezai sorumluluklar ise TTK m. 562’de düzenlenmiştir. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu anonim şirketin yasal ve …

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Devamı »

Limited Şirket

Özet Limited şirket, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketidir. Fakat aynı zamanda kollektif şirkete de yakınlaştırılmış ve karma bir yapıya sahiptir. Ülkemizde en çok limited şirket bulunmaktadır ve bu bakımdan özelliklerinin ve yapısının bilinmesi çok önemlidir. Bu yazıda öncelikle limited şirket kavramı, bulunması zorunlu olan unsurlarını ve anonim şirketle olan farklarını incelenmiştir. Daha sonra limited …

Limited Şirket Devamı »