Çalışma Alanları

Geniş çaplı hukuki çalışma alanları

Ceza Davaları

Müvekkillerimizin katılan, müşteki, mağdur ya da sanık sıfatıyla tarafı oldukları ceza davalarında, tüm mahkemelerde temsil ediyor, etkin savunma hizmeti sunuyoruz.

Bilgi Edinin

Ceza Savcılık Soruşturmaları

Cumhuriyet savcılıkları nezdinde başlatılan adli soruşturmalarda müvekkillerimizi temsil ediyor ve savunuyoruz.

Bilgi Edinin

Aile Hukuku

Evlilik, boşanma, vesayet, velayet, nafaka davaları gibi hukuki sorunlarınızda destek sağlıyoruz.

Bilgi Edin

Gayrimenkul Hukuku

Türkiye’de arazi, arsa, tarla, konut, daire gibi her türlü gayrimenkul ile ilgili hukuki sorunlara dair hizmet vermekteyiz. Gayrimenkul hukukunun konusunu oluşturan her türlü uyuşmazlığın çözümünde etkin rol üstleniyoruz.

Bilgi Edinin

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Türkiye’deki tüm yabancılara ve yatırım yaparak Türk Vatandaşlığı almak isteyen yabancılara tüm hukuki süreçlerde hizmet sunuyoruz.

Bilgi Edinin

Arabuluculuk

Arabuluculuk ile hukuki sorununuzun çözümü ve zorunlu arabuluculuk görüşmeleri için hukuki hizmetler sunuyoruz.

Bilgi Edinin

Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku

Sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme hükümlerine dair oluşan tüm borç ilişkileri konusunda hizmet sunuyoruz.

Bilgi Edinin

İş Hukuku

İş ilişkisinden doğan hukuki ilişkilere ve işçilik alacakları davaları, işe iade davaları, hizmet tespit davaları gibi davalarda hizmet sunuyoruz.

Bilgi Edinin

Miras Hukuku

Ölüme bağlı tasarruflar ile miras hukukundan doğan tüm hukuki süreçlerde hizmet sunuyoruz.

Bilgi Edinin

İdare Hukuku

Vatandaşların ve yabancıların devlet ve kamu kurumları ile olan ilişkilerinden doğan tüm ihtilaflarda hukuki hizmet sunuyoruz.

Bilgi Edinin

Ticaret Hukuku

Ticaret şirketlerinin ve gerçek kişi tacirlerin ticari faaliyetlerinden doğan tüm hukuki ilişkilerinde hizmet sunuyoruz.

Bilgi Edinin

Şirketler Hukuku

Anonim şirketlerin, limited şirketlerin, kooperatiflerin, adi iş ortaklıklarının ve konsorsiyum ortaklıklarının hukuki süreçlerinde hizmet sunuyoruz.

Bilgi Edinin

İcra ve İflas Hukuku

Alacaklarınızın tahsil edilmesi ve icra ve iflas hukukundan kaynaklanan tüm hukuki işlemlerinin takibini sağlıyoruz.

Bilgi Edinin

Sigorta Hukuku

Sigorta şirketleri ile aranızda oluşan ihtilafların çözümü için etkin ve hızlı çözümler üretiyoruz.

Bilgi Edinin

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası mal tedarikinden veya uluslararası diğer ticari faaliyetlerinizden doğan uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynuyoruz.

Bilgi Edinin

Marka ve Patent Hukuku

Marka, patent, faydalı model ve diğer sınai haklarınız ile ilgili hukuki konularda hizmet sunuyoruz.

Bilgi Edin

Taşıma ve Lojistik Hukuku

Demiryolu, denizyolu, havayolu veya karayolu taşıma faaliyetlerinizden doğan hukuki konularda ve uyuşmazlıkların çözümünde hizmet sunuyoruz.

Bilgi Edin

Vergi Hukuku

Vergi hukukundan doğan uyuşmazlıklarınızın çözümü için hukuki hizmet sunuyoruz.

Bilgi Edinin