Bakırköy İcra Avukatı

bakirkoy-icra-avukati
bakirkoy-icra-avukati

BAL Hukuk Bürosu – Bakırköy Hukuk Bürosu ; Bakırköy İcra Avukatı, hukuk hizmetleri kapsamında icra takibi açılışı, icra takibi tahsilatı, icra takibi ile haciz ve tahliye, eşyaların satışı gibi avukatlık hizmetleri sunar.

İcra Takibi Nedir?

İcra takibi, Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan İcra Dairesi – İcra Müdürlüğü’ne talep edilerek başlatılan ve bir paranın tahsil edilmesi ya da bir ilamın yerine getirilmesini sağlayan hukuki prosedürdür.

Adliyede, icra takibi başlatmak için kural olarak herhangi bir delile belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır. Buna karşılık, borçlunun kimlik bilgileri, adres bilgisi ve devam eden süreçte malvarlığı konusunda bilgi gerekebilecektir.

İcra Avukatı Ne Yapar?

İcra avukatı müvekkilinin icra takibi sürecini yürütür. Takip dosyasının sürekli ve düzenli takibi gerektiren bir süreçtir. Sürelere tabidir. Örneğin icra takip talebinin icra müdürlüğüne sunulmasından sonra ödeme emrinin borçluya tebliğ edilip edilmediği, tebliğ edildikten sonra takibin kesinleştirilmesinin talep edilmesi gerekecektir.

İcra avukatı her bir icra işlemini özenle ve süresinde takip etmelidir. Bu suretle alacaklının icra takibinden beklentisinin gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.

İcra avukatı, alacağın tahsili amacıyla haciz işlemelerini ve satış işlemlerini de yürütür. Ayrıca borçlunun icra takibi dosyasına yapabileceği itirazların kaldırılması ve iptali için gerekli davaların açılmasını ve açılan davaların da takibini yürütecektir.

Bakırköy İcra Avukatı mı arıyorsunuz?

BAL Hukuk Bürosu avukatları Bakırköy adli yargı çevresine giren Bakırköy icra müdürlüklerindeki süreçlerin takibinde aktif rol almakta ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawoffice.com

whatsApp →